لیست قیمت ترموود 1403 (ارسال فوری+ گارانتی کیفیت✅)

قیمت ترموود ایرانی در مجموعه کینگ وود به دلیل انجام مراحل تولید از صفر تا صد بسیار پایین تر از بازار است. همچنین این مجموعه تامین کننده ترمووود بسیاری از فروشندگان مطرح ترمووود در کشور است و محصولات تولیدی خود را با گارانتی معتبر و ارسال فوری به دست مشتریان می رساند.

لیست قیمت ترموود 1403 (ارسال فوری+ گارانتی کیفیت✅)

لیست قیمت ترموود ساده

9 میل درجه یک
ترمووود گره معمولی
ضخامت
9 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
350,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
97,500
116,700
129,700
159,500
9 میل درجه یک
ترمووود گره معمولی
ضخامت
12 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
450,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
125,000
150,000
166,700
204,600
ترمووود گره معمولی 14 میل
ترمووود گره معمولی
ضخامت
14 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
520,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
144,500
173,500
192,600
236,500
ترمووود گره معمولی 16 میل
ترمووود گره معمولی
ضخامت
16 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
650,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
180,600
216,700
240,800
295,500
ترمووود گره معمولی 19 میل
ترمووود گره معمولی
ضخامت
19 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
660,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
183,500
220,000
244,500
300,000

لیست قیمت ترموود گره پروانه

9 میل درجه یک
ترمووود گره پروانه
ضخامت
9 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
380,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
105,600
126,700
140,800
172,800
ترمووود گره پروانه 9 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
12 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
480,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
133,400
160,000
177,800
218,200
ترمووود گره پروانه 14 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
14 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
560,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
155,600
186,700
207,500
254,600
ترمووود گره پروانه 16 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
16 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
680,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
189,000
226,700
252,000
309,100
ترمووود گره پروانه 19 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
19 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
710,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
197,300
236,700
263,000
322,800
ترمووود گره پروانه 24 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
24 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
780,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
216,700
260,000
288,900
354,600
ترمووود گره پروانه 24 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
26 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
870,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
241,700
290,000
322,300
395,500
ترمووود گره پروانه 42 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
42 میل
عرض
92 و 112 میل
طول
3 و 4 متر
قیمت (مترمربع)
1,450,000 تومان
طول
عرض
قیمت
3 متر
3 متر
4 متر
4 متر
92 میل
112 میل
92 میل
112 میل
402,800
483,400
537,000
659,100
ترمووود گره معمولی 9 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
4/5 میل
عرض
16 میل
قیمت (مترمربع)
710,000 تومان
ترمووود گره معمولی 9 میل
ترمووود گره پروانه
ضخامت
4/5 میل
عرض
19 میل
قیمت (مترمربع)
760,000 تومان
قرنیز ترموود
قرنیز ترموود شاخه ای
قیمت (مترمربع)
295,000 تومان
UTS
ترمووود UTS
قیمت (مترمربع)
730,000 تومان
UTV
ترمووود UTV
قیمت (مترمربع)
730,000 تومان

قیمت چوب ترمو وود ضخامت 9 میل:

قیمت ترمووود شاخه ای گره معمولی یا ساده با ضخامت 9 میل ترمو حدود 97/000 تا 160/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 9 میل ترمو حدود 350/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت ترموود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت ترمووود شاخه ای گره پروانه با ضخامت 9 میل ترمو حدود 105/000 تا 173/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 9 میل ترمو حدود 380/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت چوب ترمو با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت چوب ترمو وود ضخامت 12 میل:

قیمت ترمووود شاخه ای گره معمولی یا ساده با ضخامت 12 میل ترمو حدود 125/000 تا 205/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 12 میل ترمو حدود 450/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت ترمووود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت ترمووود شاخه ای گره پروانه با ضخامت 12 میل ترمو حدود 133/000 تا 218/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 12 میل ترمو حدود 480/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت چوب ترموود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت چوب ترمو وود ضخامت 14 میل:

قیمت ترمووود شاخه ای گره معمولی یا ساده با ضخامت 14 میل ترمو حدود 144/000 تا 237/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 14 میل ترمو حدود 520/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت ترمو وود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت ترمووود شاخه ای گره پروانه با ضخامت 14 میل ترمو حدود 155/000 تا 255/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 14 میل ترمو حدود 560/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت ترموود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت چوب ترمو وود ضخامت 16 میل:

قیمت ترمووود شاخه ای گره معمولی یا ساده با ضخامت 16 میل ترمو حدود 180/000 تا 300/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 16 میل ترمو حدود 650/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت چوب ترمو وود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت ترمووود شاخه ای گره پروانه با ضخامت 16 میل ترمو حدود 189/000 تا 309/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 16 میل ترمو حدود 680/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت چوب ترمووود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت چوب ترمو وود ضخامت 19 میل:

قیمت ترمووود شاخه ای گره معمولی یا ساده با ضخامت 19 میل ترمو حدود 183/000 تا 300/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 19 میل ترمو حدود 660/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت ترمو با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

قیمت ترمووود شاخه ای گره پروانه با ضخامت 19 میل ترمو حدود 197/000 تا 323/000 تومان و قیمت هر متر مربع ترموود با ضخامت 19 میل ترمو حدود 710/000 تومان می باشد که بهتر است برای استعلام قیمت ترموود با کارشناسان فروش کینگ وود تماس بگیرید.

تبدیل آنلاین متر به شاخه و برعکس

لیست قیمت ترموود 1403 (ارسال فوری+ گارانتی کیفیت✅)
تایل ترمووود
4.5/5
رنگ ترمووود
رنگ ترمووود
4/5
لمبه-چوبی
لمبه روسی
4.5/5

مجموعه کینگ وود جزو معتبر ترین و با تجربه ترین تولید کننده های ترموود ایرانی در کشور است. مجموعه ما همواره سعی داشته در کنار قیمت ارزان ، کیفیت بالا را حفظ کند و تا الان با بیش از صد ها مشتری از سرتاسر کشور توانسته رضایت مشتریان و فروشندگان عزیز را جلب کند .

استعلام قیمت ترموود همراه با نصب و اجرا

جهت استعلام قیمت ترمو وود همراه با هزینه نصب و اجرا و دریافت مشاوره رایگان کلیک کنید

نمونه کارها
انجام خدمات تولید ترمووود (کوره و مولدر) با قیمت مناسب پذیرفته میشود.

خدمات ما

دریافت مشاوره رايگان

كارشناسان كينگ وود  از ساعت 8 صبح تا ساعت 21 در خدمت شما عزيزان هستند

قیمت چوب ترمو | قیمت ترموود | قیمت هر متر مربع چوب ترمو | فروش چوب ترموود در تهران | قیمت ترمو وود | قیمت ترمووود | قیمت چوب ترموود ایرانی | قیمت چوب ترموود | ترمووود قیمت | ترموود قیمت | خرید چوب ترمو | قیمت ترمو | ترمو وود قیمت | چوب ترمو قیمت | قیمت ترمووود ایرانی | خرید چوب ترموود | خرید ترموود | قیمت چوب ترمود | خرید چوب ترمووود 

ترموود چیست؟

خرید ترموود

قبل از هر چیز بهتر است بدانیم که ترمووود چيست؟ اگر بخواهیم به بیان ساده این چوب را تعریف کنیم باید بگوییم که چوب های ترمووود چوب هایی طبیعی هستند که با استفاده از فرآیندها و مکانیسم های حرارتی خاص و پیشرفته فرآوری می‌ شوند. ترمووود یکی از محصولات صنعت چوب در دنیاست که با استفاده از فناوری خاصی به دست می‌آید و دارای خواصی همچون مقاومت بیشتر در برابر تغییرات جوی، مقاومت در برابر آتش و مقاومت در برابر حشرات است. 

به بیان ساده تر این چوب ها در معرض دمای بالا و رطوبت قرار می ‌گیرند تا در اثر فعل و انفعالاتی که در آن ها رخ می دهد در مقایسه با انواع دیگر چوب ها استحکام و ماندگاری بالاتری را کسب کنند. به طور کلی چوب های خام در روند تولید ترمووود دچار تغییراتی می شوند و با از دست دادن رطوبت اضافی و از بین رفتن حشرات و باکتری های موجود در چوب در اثر حرارت بالا ؛ از پوسیدگی ، تورم و تغییر رنگ در امان می مانند.

امروزه یکی از بهترین انواع چوب هایی که برای تزئینات دکوراسیون داخلی و همچنین برای مقاوم سازی نمای ساختمان ها ، روف گاردن ، آلاچیق ، پرگولا ، تایل چوبی و… استفاده می‌شود ، چوب ترموود است که علاوه بر داشتن زیبایی های چوب های طبیعی مزایای فراوان دیگری نیز دارد که باعث رونق در استفاده از آن شده است.

چوب های ترموود دارای انواع مختلفی هستند که دو نمونه از معروف ترین آن ها ترموود ایرانی و ترموود فنلاندی است. در ادامه به طور خاص به معرفی ترموود ایرانی خواهیم پرداخت و شما را با این محصول مهم تولیدی در کشور آشنا خواهیم کرد.

آیا چوب ترمووود ضد آب است؟

ترمووود به دلیل تولید در طی یک فرایند حرارتی پیشرفته، چوبی کاملا ضد آب محسوب می شود. در طی قرار گرفتن در فرایند حرارتی سخت و تخصصی، این چوب ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی مانند مقاومت کامل در برابر رطوبت و آب کسب می کند. این ویژگی باعث شده تا چوب ترموود به یک متریال ایده آل و کاربردی برای طراحی و ساخت سازه های خارجی مانند آلاچیق، روف گاردن، کفپوش فضای باز، کفپوش اطراف استخر، نمای ساختمان و … تبدیل شود.
به دلیل ضد آب بودن ترمووود، این چوب در برابر رطوبت دچار پوسیدگی و تغییر سایز نمی شود. بنابراین می توان از آن به صورت طولانی مدت در کاربرد های مختلف به راحتی استفاده کرد.

قیمت چوب ترمو ارزان

مجموعه با سابقه و معتبر کینگ وود یکی از بزرگ ترین تولید کننده ها و عرضه کننده های ترموود در ایران است که انواع فراورده های چوبی مانند ترموود، چوب روسی، لمبه و … را با ارزان ترین قیمت به صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه می کند. در پروژه هایی که با استفاده از ترمووود اجرا می شوند، باید به قیمت ترموود توجه کرد تا میزان بودجه مناسب برای آن در نظر گرفته شود. چوب ترمو تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و نمی توان یک هزینه مشخص برای آن بیان کرد. با این حال قیمت ترموود ایرانی ارزان تر از ترموود خارجی است. چوب ترمو درجه کیفی های مختلفی دارد که باید بر اساس نوع پروژه، کیفیت، ابعاد، ضخامت و … ارزان ترین و مناسب ترین نوع آن را انتخاب کنید.

قیمت چوب ترمو ایرانی

تخته ترموود

قیمت چوب ترمو ایرانی بر اساس عوامل مختلفی تعیین می شود و به عبارت دیگر می توان گفت که عوامل فراوانی بر روی قیمت چوب ترمو موثر هستند. برخی از مهم ترین عوامل که به عبارتی باعث تفکیک چوب های ترمووود ایرانی و فنلاندی شده است که هنگام خرید ترمووود باید به آن ها توجه کرد. این موارد عبارتند از :

اولین مورد میزان پایداری استحکام و دوام چوب ترموود است. در رابطه با ترمووود ایرانی گفته شد که این نوع چوب با درجه کیفی های مختلفی وجود دارد که بر اساس این درجه کیفیت قیمت آن نیز مشخص می شود 

دومین مورد رنگ استفاده شده برای چوب ترموود ایرانی است. علاوه بر این که کیفیت چوب ها با هم متفاوت هستند نوع رنگ هایی که برای رنگ آمیزی چوپ ها نیز استفاده می شود از نظر جنس و کیفیت متفاوت است ؛

مورد سوم میزان ترک خوردگی موجود در بافت چوب ترموود است. چوب ترموود ایرانی در بافت خود ترک های بسیار ریزی دارد که این موضوع باعث تفاوت آن با ترمووود فنلاندی شده است ؛

عامل موثر چهارم تفاوتی است که در گره های چوب ترموود وجود دارد. گره هایی که در چوب ترمووود ایرانی مشاهده می شود بیش تر به صورت نقطه ‌ای و حالت سوخته است که باعث می شود بتوان چوب ترمو ایرانی را از روی ظاهر نیز تشخیص داد ؛

موارد پنجم که جزو موارد تاثیر گذار روی قیمت ترموود است میزان انعطاف پذیری آن است. چوب های ترمووود ایرانی قابلیت انعطاف پذیری کم تری نسبت به نمونه های خارجی دارند و این موضوع نیز باعث شده که قیمت مناسب تری داشته باشد

خرید ترمووود ایرانی

قیمت چوب ترموود ایرانی در کینگ وود

مجموعه کینگ وود در زمینه تولید و فروش انواع ترموود های ایرانی با کیفیت بالا و همچنین اجرای انواع پروژه های مربوط به ترموود در حال ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. کینگ وود به عنوان بهترین تولید کننده ترمووود در ایران ضمن تضمین کیفیت بالای تمامی محصولات ترمووود ایرانی ، تایل ترموود ، چوب روسی و لمبه چوبی بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را در اختیار مشتریان و پیمانکاران عزیز قرار می دهد. شما می توانید به راحتی انواع چوب ترمو ایرانی را با قیمت ارزان از کینگ وود خریداری کنید.

مجموعه ما یکی از تولید کنندگان و فروشندگان مطرح و با سابقه در زمینه تولید ترمووود ایرانی در کشور است که ترمووود های ایرانی را با کیفیتی بالا و قیمتی مناسب در اختیار مشتریان قرار می دهد. همچنین این شرکت پروژه های مختلف و فراوانی را با استفاده از ترمووود ایرانی اجرا کرده و در حال حاضر نیز مشغول به خدمت رسانی است. ترمووود های ایرانی در کینگ وود بر اساس انواع مختلفی که دارند و ویژگی های هر کدام ، قیمت گذاری می شوند و به همین دلیل می توان گفت قیمت ترمووود ایرانی در کینگ وود بر اساس نوع و کیفیت آن متفاوت است.

قیمت ترموود گره معمولی:

 
ترمووود معمولی ضخامت 9 میلی متر   …………   380,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود معمولی ضخامت 12 میلی متر   …………   480,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود معمولی ضخامت 14 میلی متر   …………   550,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود معمولی ضخامت 16 میلی متر   …………   680,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود معمولی ضخامت 19 میلی متر   …………   690,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

قیمت ترموود گره پروانه:

 
ترمووود گره پروانه ضخامت 9 میلی متر   ………..   410,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 12 میلی متر   ……….   510,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 14 میلی متر   ……….   590,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 16 میلی متر   ………..   710,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 19 میلی متر   ……….   740,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 24 میلی متر   ……….   760,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 26 میلی متر   ………..   900,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

ترمووود گره پروانه ضخامت 42 میلی متر   ……..   1,450,000 تومان

طول 3 و 4 متر ، عرض 92 و 112 میلی متر

شما می توانید لیست قیمت ترمووود ایرانی را از سایت این مجموعه به طور کامل مشاهده کرده و نوع مورد نظر خود را برای خرید ترموود انتخاب کنید. تمامی قیمت های ارائه شده در این سایت نیز بر حسب متر مربع است.

چوب ترموود ایرانی

قیمت هر متر مربع ترمووود؟

همانطور که مشاهده کردید چوب ترمووود دارای انواع مختلفی است و بر اساس تفاوت هایی که در میزان استحکام ، گره های موجود در چوب ، رنگ ، انعطاف پذیری و … دارند در تقسیم بندی های جداگانه ای قرار می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که چوب های ترمو بر اساس ویژگی هایی که دارند دارای کیفیت های گوناگونی هستند و در نتیجه قیمت چوب ترمود نیز متفاوت خواهد بود. از آن جایی که واحد اندازه گیری چوب ترمووود متر مربع است ؛ نمی توان برای قیمت هر متر مربع چوب ترمو مبلغ ثابتی را بیان کرد و این مبلغ رابطه مستقیمی با نوع چوب استفاده شده ، ویژگی ها ، ابعاد و ضخامت چوب ترمووود انتخاب شده ، روش نصب و تحویل محصول و همین طور موقعیت جغرافیایی فروشنده و خریدار دارد.

به طور کلی، قیمت هر متر مربع ترمووود با توجه به عواملی که بیان شد ، ممکن است در میان فروشندگان و تولید کنندگان مختلف متفاوت باشد. با این حال، برای دقیق‌تر شدن بهتر است با فروشندگان محصولات ترمووود مشورت کنید و با توجه به نیاز خود و شرایط بازار، بهترین قیمت ترمو وود را انتخاب کنید.

فروش ترموود ایرانی

تولید چوب ترمووود

شرکت ها و تولید کننده های زیادی در زمینه فروش ترمووود ایرانی در کشور در حال فعالیت هستند و هر کدام از آن ها این محصول را در کیفیت های مختلف و با قیمت های گوناگون به بازار عرضه می کنند.

برخی از این شرکت ها خود تولید کننده ترموود ایرانی هستند و این امکان را دارند تا ترموود ایرانی را به صورت عمده تولید کرده و به فروش برسانند. امروزه خرید چوب ترمووود ایرانی به دلیل داشتن قیمت مناسب و کیفیتی متناسب با قیمت آن طرفداران زیادی پیدا کرده به طوری که به صورت گسترده به سراسر کشور عرضه می شود.

یکی از تولید کنندگان اصلی فروش چوب ترموود در تهران شرکت تولیدی کینگ وود است که یکی از بهترین مراکز خرید چوب ترموود ایرانی محسوب می شود.

روش های اندازه گیری چوب ترموود

لیست قیمت ترموود 1403 (ارسال فوری+ گارانتی کیفیت✅)

همان طور که گفته شد چوب ترمو یکی از مصالح پرکاربرد در ساختمان سازی است که برای سنجش و اندازه گیری آن از واحدی به نام متر مکعب استفاده می شود. بر همین اساس و با توجه به مقدار ترمووودی که در ساختمان بر حسب متر مکعب استفاده می شود ؛ قیمت هر متر مربع چوب ترمو مشخص خواهد شد.

البته باید توجه داشته باشید که پروفیل های چوب ترموود در ابعاد و ضخامت های مختلفی وجود دارند که این موارد نیز در قیمت ترموود بی تاثیر نیست. به عبارت دیگر هر چه ضخامت و طول شاخه ترمووود انتخابی بیش تر باشد مسلما قیمت بالاتری نیز خواهد داشت. همچنین این موارد روی قیمت اجرای ترمووود هم تاثیر گذار خواهد بود.

چوب ترموود ایرانی

چوب ترمود ایرانی

در رابطه با چوب ترمو ایرانی نیز باید گفت که امروزه ترموودهای ایرانی نیز دارای درجات کیفی مختلفی ( درجه 1، درجه 2 و درجه 3 ) هستند و می ‌توان بر حسب بودجه یکی از آن ها را انتخاب و مورد استفاده قرار داد. از این نوع چوب ترموود در تمام بخش های ساختمان استفاده می شود.

ویژگی های چوب ترموود ایرانی

ترموود

چوب ترمو وود ایرانی از ویژگی های مختلفی برخوردار است که با استفاده از آن ها شناخته می‌ شود. برخی از مهم ترین ویژگی های این نوع ترموود عبارتند از :

کاربردهای چوب ترمو ایرانی

خرید ترمو وود

از چوب ترموود ایرانی در موارد مختلفی استفاده می شود که بیش تر آن مربوط به بخش های داخلی ساختمان و کم تر مربوط به فضای بیرونی است. برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از :

به طول کلی می توان گفت چوب ترموود ایرانی به این دلیل که حس طبیعی بودن چوب را به انسان منتقل می کند و از طرفی به این دلیل که ترموود ارزان قیمت تری است برای مصارف مختلفی در ساختمان سازی کاربرد دارد.

انواع ترموود ایرانی ( چوب ترمووود چه انواعی دارد؟ )

چوب ترموود ایرانی

همان گونه که در قسمت های قبل نیز اشاره شد چوب ترمو ایرانی در انواع مختلفی در بازار وجود دارد که هر کدام از آن ها برای مصارف مختلفی در ساختمان به کار برده می شود. این نمونه های مختلف از ترموود ایرانی از لحاظ کیفیت و قیمت نیز با یکدیگر تفاوت دارند. به طور کلی می توان گفت ترموودهای ایرانی با هر سایزی برای استفاده در هر نوع پروژه ای مناسب نیستند و باید بر اساس نوع کاربردی که از آن ها انتظار می رود و همچنین بر اساس نوع پروژه از سایز خاصی استفاده کرد.

در واقع باید گفت هر کدام از سایزها و ضخامت های مختلفی که از ترموود ایرانی وجود دارد برای ساخت بخشی از ساختمان قابل استفاده است. زیرا ویژگی ها و استحکامی که دارد برای آن هدف مناسب تر است.

چوب ترمو از درختان مختلفی مانند صنوبر، کاج، بلوط و … برداشت و تولید می شود. از طرفی چوب ترمو در زمان فروش نیز به انواع معمولی، گره پروانه و سوپر از نظر درجه کیفی تقسیم بندی می شود. ترموود معمولی یا استاندارد بیشتری میزان کاربرد را در پروژه های مختلف دارا است. ترمووود گره پروانه یا سوپر نیز در پروژه هایی که مقاومت و دوام بالا نیاز دارند استفاده می شوند.

ترموود ایرانی

برای مثال : برای ساخت کفپوش چوبی داخل ساختمان از چوب ترمو ایرانی با سایز 19 تا 26 میل استفاده می شود که استحکام و ماندگاری بیش تری داشته باشد و بتواند وزن های مختلف را تحمل کرده و آسیب نبیند.

در واقع هر چه ضخامت چوب ترموودی که برای کف استفاده می شود بیش تر باشد باعث می شود کیفیت کار افزایش پیدا کند ، طول عمر پروژه بالاتر می رود و در نهایت می توان با اطمینان بیش تری از آن محصول تولید شده استفاده کرد.

به طور کلی چوب ترموود ایرانی با 3 درجه کیفی مختلف تولید و عرضه می شود که ترمووود ایرانی درجه 1 بهترین و بالاترین کیفیت را در میان انواع چوب ترمووود ایرانی دارد و هر مشتری می تواند با توجه به بودجه ای که در اختیار دارد نسبت به خرید چوب ترمو وود با یکی از این کیفیت ها اقدام کند.

کاربرد ضخامت های ترمووود مختلف

چوب ترمو در ضخامت های مختلفی تولید می شود. هر کدام از ضخامت های ترمووود کاربرد های مخصوص به خود را دارند. در ادامه مطلب کاربرد های ضخامت های مختلف ترمووود را بیان می کنیم.

 • ترموود 10 میل: نرده، فلاورباکس، مبلمان، دیوارپوش
 • ترموود 16 میل: فلاورباکس، نمای ساختمان، تابلو
 • ترموود 19 میل: سقف کاذب، آلاچیق، نمای ساختمان
 • ترموود 24 میل: پارتیشن، کفپوش، سونا
 • ترموود 42 میل: پله، آلاچیق، روف گاردن، پرگولا
قیمت ترموود ایرانی

بهترین رنگ برای چوب ترمو

رنگ بندی ترمووود به میزان حرارت ان در زمان تولید بستگی دارد. هر چه رنگ ترمووود تیره تر باشد، حرارت بیشتری در زمان تولید دیده است. با اینکه چوب ترموود چوبی بسیار مقاوم و سخت است و در برابر شرایط محیطی دچار آسیب نمی شود، در برخی شرایط نیاز به مقاومت و دوام بیشتری دارد. ترمووود خام ممکن است در برابر رطوبت و نور خورشید به مرور زمان، دچار تغییر و رنگ پریدگی و خاکستری شدن شود. بنابراین باید از رنگ های مخصوص برای افزایش مقاومت و دوام این متریال استفاده کرد. رنگ چوب ترمو مقاومت این چوب را در برابر اشعه مضر خورشید، رطوبت، حشرات و … افزایش می دهد.

رنگ ترمووود در دو نوع بر پایه روغن و بر پایه آب تولید می شود که هر کدام برای مکان خاصی مناسب هستند. رنگ های ترمووود بر پایه آبف در عمق 3 میلی متری چوب نفوذ کرده و برای رنگ آمیزی ترموود نما، سازه های چوبی و … مناسب هستند. از رنگ های ترمووود بر پایه روغن نیز برای رنگ آمیزی ترمووودی که در فضاهای باز انند کفپوش و دیوار پوش فضای خارجی به کار می رود، استفاده می شود. این نوع رنگ به عمق بیشتری از چوب نفوذ کرده و میزان مقاومت بالاتری به چوب رد برابر آسیب های محیطی می بخشد.

قیمت ترمووود شاخه ای ( قیمت شاخه ترموود )

چوب ترمو

همانطور که می دانید چوب های ترمووود مورد استفاده برای دکوراسیون داخلی ساختمان از جمله: دیوار، سقف و … از نوع ترمووود شاخه ای هستند و بر اساس نوع کاربردی که دارند در ضخامت های مختلفی عرضه می شوند. قیمت ترمووود شاخه ای بر اساس طول آن تعیین می شود و به این ترتیب ترمووودهای مورد استفاده برای سقف یا دیوار به دلیل داشتن طول متفاوت، قیمت های گوناگونی خواهند داشت. البته از آنجایی که قیمت چوب ترموود به طور معمول بر حسب متر مربع محاسبه می شود، باید گفت که قیمت ترمو وود شاخه ای را نیز با فرمول ساده ای می توان به متر مربع تبدیل کرد.

قیمت ترمووود ایرانی نیز بستگی به شرایط بازار، کیفیت و میزان تقاضا و عرضه دارد. برای اطلاع دقیق‌تر قیمت، بهتر است با فروشندگان ترمووود در کینگ وود مشورت کنید. ترموود شاخه ای از شاخه درختان تولید شده و کیفیت بالایی دارد. به طور کلی قیمت ترموود شاخه ای در بازار نسبت به سایر انواع چوب ترمو بیشتر است.

عوامل موثر بر قیمت ترمووود متری

قیمت نهایی و تمام شده ترموود برای مشتری بر گرفته از قیمت ترمووود متری است. حجم و میزان ترموودی که مشتری خریداری می کند روی قیمت ترموود متری تاثیر می گذارد. به طور کلی قیمت خرید هر محصول با حجم بالا، کاهش می یابد. بنابراین خرید ترموود به صورت متری نیز از این قاعده مستثنی نیست. یعنی هر چقدر میزان و حجم خرید ترمووود بیشتر باشد، قیمت هر متر مربع ترموود کمتر خواهد بود. زیرا فروش در حجم بالا باعث می شود تا هزینه های حمل و نقل و تولید کمتر شود.

از طرفی نوع ترموود نیز روی قیمت آن اثرگذار است. به عنوان مثال ترموود گره پروانه به دلیل زیبایی، قیمت بالاتری نسبت به ترموود ساده و معمولی دارد. ترموود با کیفیت تر چگالی و مقاومت بیشتری دارد. بنابراین قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.

خرید ترمووود متری باعث می شود تا مشتری بتواند بر اساس نیاز و بودجه خود، بهتر مقایسه کرده و انتخابی اصولی تر داشته باشد.

عوامل موثر بر قیمت چوب ترمو

قیمت هر متر مربع چوب ترمو بر اساس کیفیت و ویژگی ها

قیمت هر متر مربع چوب ترمو وود بر اساس ویژگی ها و درجه کیفی آن متفاوت است. قیمت هر متر مربع ترموود در بازار از 295 هزار تومان تا 1 میلیون و 450 هزار تومان متغیر است. برخی ویژگی ها نشان دهنده میزان کیفیت ترموود هستند و روی این قیمت تاثیر می گذارند که در ادامه مطلب آن ها را بیان می کنیم.

 • کیفیت و میزان گره ها
 • طول و عرض الوار ترموود
 • نوع پروفیل ترمو
 • ضخامت الوار ها

استعلام قیمت ترموود ایرانی همراه با نصب و اجرا

جهت استعلام قیمت چوب ترمو ایرانی همراه با هزینه نصب و اجرا و دریافت مشاوره رایگان کلیک کنید

نکات مهم در خرید اینترنتی ترموود

این روزها به دلیل تغییر روش های خرید و فروش و روی آوردن افراد و تمایل بیش تر آن ها به خرید اینترنتی ، امکان خرید محصولات مختلف به این صورت فراهم شده است. محصولات و فراورده های چوبی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و امکان خرید آن ها از شرکت ها و تولید کنندگان مختلف به صورت آنلاین با توجه به نیاز مشتریان وجود دارد. شرکت کینگ وود نیز یکی از مراکز اصلی و معتبر در زمینه خرید اینترنتی چوب ترموود در کشور محسوب می شود که دارای سابقه درخشان و طولانی در این حوزه است و توانسته با ارائه محصولات با کیفیت ، رضایت مشتریان را به خود جلب کند. با توجه به موارد گفته شده در صورتی که قصد خرید ترموود ایرانی را دارید ، مجموعه کینگ وود می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد.

خرید ترمووود تهران

ترموود چوبی با مقاومت بالا در برابر رطوبت و حشرات است . مجموعه کینگ وود یکی از برترین و معتبر ترین تولید کنندگان ترموود با کیفیت در تهران است که به دلیل عرضه مستقیم، محصولات خود را با قیمتی مناسب و مقرون به صرفه عرضه کرده و به سراسر ایران نیز ارسال می کند.

می توانید برای خرید ترمووود تهران با قیمت مناسب ولی کیفیت بالا، به صورت حضوری به مجموعه کنیگ وود مراجعه کنید. زیرا خرید حضوری ترمووود هزینه تمام شده کمتری دارد. در کارگاه و کارخانه مجموعه کینگ وود می توانید انواع ترموود را با ضخامت ها، رنگ بندی، طرح و … بر اساس کاربرد مورد نظر و نیازتان خریداری کنید. از طرفی می توانی قبل از خرید با ارشناسان مجرب کینگ وود مشورت کرده و از خدمات مشاوره رایگان و خدمات پس از فروش این مجموعه بهره مند شوید. با خرید مستقیم ترمووود از کینگ وود در تهران ، می توانید هزینه های خود را تا حد زیادی کاهش داده و به صورت مستقیم با تولید کننده ترمووود تعامل داشته باشید.

نکات مهم قبل از خرید ترمو وود

چوب ترمووود

پس از این که چوب ترمووود ایرانی را به عنوان متریال مناسب برای ساختمان خود انتخاب کردید ، به مرحله خرید ترمووود ایرانی می رسیم که باید در رابطه با آن نکات مهمی را در نظر بگیرید تا بتوانید محصول با کیفیتی را تهیه کنید. برخی از نکات مهم در رابطه با خرید چوب ترمو ایرانی عبارتند از :

 • هر چقدر چوب مورد استفاده برای ساخت ترمووود ایرانی از کیفیت بالاتری برخوردار باشد قیمت آن نیز بیش تر خواهد بود.
 • چوب های ترمووودی که قرار است برای نمای ساختمان استفاده شوند بهتر است از مواردی انتخاب شوند که از مغز چوب ساخته شده اند ، زیرا کیفیت و دوام بالاتری دارند.
 • خرید چوب ترمووود ایرانی را از تولید کنندگان و شرکت های معتبر در این زمینه انجام دهید ، زیرا این تولیدکنندگان محصولاتی بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید می‌ کنند.
 • چوب های ترموودی که خریداری می کنید نباید سطح آن ها دارای پوسیدگی یا ترک خوردگی باشد.
 • دقت داشته باشید که چوب های ترمووودی که انتخاب می کنید دارای سطح مقطع تیره ای باشند ، زیرا هر چه این مغز چوب روشن باشد نشان می‌ دهد که استانداردهای لازم در تولید آن رعایت نشده است.
 • بهتر است برای استفاده از ترمووود از ضخامت های بیشتر از 2 سانتی متر آن استفاده کنید. زیرا ضخامت های کمتر از این مقدار مقاومت و دوام بالایی ندارند.
 • قبل از خرید دقت کنید که شرکت مورد نظرتان، تنوع بالایی در عرضه پروفیل های ترمووود داشته باشد. زیرا هر چه میزان تنوع پروفیل های ترمووود بیشتر باشد، درجه کیفی و مرغوبیت چوب عرضه شده نیز بیشتر خواهد بود.
 • قبل از استفاده و پس از خرید ترمووود، باید الوار های آن را در مکانی خشک، سر بسته و دارای تهویه مناسب قرار بدهید. همچنین الوار های ترموود را برای جلوگیری از آسیب با فاصله از یکدیگر قرار بدهید.
 • ترمووود چوبی بسیار مقاوم است. اما بهتر است قبل از استفاده از آن در فضای باز حتما از رنگ های مخصوص برای افزایش دوام و استحکام این چوب استفاده کنید.
 • قبل از خرید و برای براورد میزان متراژ ترمووود مورد نیازتان، مشخصات و تصاویر را برای مشاوران کینگ وود ارسال کرده تا براورد هزینه بر اساس متراژ و بودجه شما صورت بگیرد.
 • و …

تمامی این موارد نکات مهمی هستند که در نظر گرفتن آن ها هنگام خرید چوب ترمووود ایرانی اهمیت دارد. ولی مهم تر از همه همان خرید محصول از فروشندگان و تولیدکنندگان با سابقه و معتبر است که در این صورت تمامی موارد گفته شده نیز توسط آنها به مشتری ارائه خواهد شد. بهتر است قبل از خرید هر نوع ترمووود ابتدا خدمات و پروژه های اجرا شده توسط فروشنده مورد نظرتان را بررسی کنید. با توجه به این نکات می توانید بهترین و قیمت مناسب ترین ترموود را برای کاربرد مورد نظرتان خریداری کنید و نیازی به پرداخت هزینه های هنگفت برای خسارت تعمیر و تعویض پیدا نکنید.

قیمت ترموود تهران

راهنمای خرید چوب ترمووود

زمانی که قصد خرید ترمووود را دارید، بهتر است برخی نکات و فاکتور های مهم را در نظر بگیرید که در ادامه مطلب آن ها را بیان می کنیم.

 • ترموود با ابعاد و نوع متناسب و سازگار با پروژه مورد نظر خود را خریداری کنید. در مجموعه کینگ وود ترمووود با ضخامت ها و ابعاد مختلف و مناسب با هر نوع کاربردی تولید و عرضه می شود.
 • دقت کنید که روند تولید چوب ترموود کاری دشوار و تخصصی است. از طرفی کیفیت فرایند تولید ترموود، تاثیر مستقیمی روی کیفیت چوب ترمو تولید شده دارد. بنابراین باید حتما این چوب را از مراکزی خریداری کنید که در طی یک فرایند پیشرفته و تخصصی و زیر نظر مهندسین مجرب آن را تولید و عرضه می کنند.
 • قبل از خرید به نوع ترموود و درخت آن توجه کنید. زیرا نوع درختی که ترموود توسط آن ساخته می شود، رابطه مستقیمی با مرغوبیت و دوام چوب ترمو دارد. بالاترین کیفیت چوب ترمو از درختان کاج اسکاندیناوی تولید می شود. ترموودی که از درختان راش یا کج تولید می شود، کیفیت بسیار بالاتری نسبت به سایر درختان دارد.
 • قبل از خرید دقت کنید که سطح چوب مورد نظر دارای ترک و آسیب دیدگی نباشد. زیرا وجود ترک خوردگی در سطح ترمووود نشان دهنده روند تولید بی کیفیت آن است.

عوامل موثر بر قیمت چوب ترمو

همان طور که اشاره شد عوامل مختلفی روی قیمت چوب ترموود ایرانی تاثیر گذار هستند که این موضوع باعث می ‌شود هر نوع از چوب ترمو ایرانی، بر حسب مشخصات و ویژگی هایی که دارد قیمت‌ گذاری ‌شود. از طرف دیگر هر چوب ترمو با توجه به کاربردی که قرار است در ساختمان مانند نمای خارجی یا دکوراسیون داخلی داشته باشد، به ویژگی ‌های خاصی نیاز دارد. نوع چوب ترمووود با توجه به کاربرد آن در ساخت و ساز تعیین می شود. اگر به دنبال خرید ترمووود ایرانی هستید، بهتر است عوامل موثر بر قیمت آن را بدانید. در ادامه مطلب مهم ترین عوامل موثر روی قیمت ترمووود ایرانی را بیان می کنیم.

ترمووود کینگ وود

1) نوع و کیفیت مواد اولیه :

ترمووود از چوب درختان مختلفی تولید می ‌شود که هر کدام از آن ها ویژگی ها و ساختار خاصی دارند که تعیین ‌کننده دوام و مقاومت چوب ترمووود هستند. به طور کلی می ‌توان گفت ترمووودهای ایرانی که از چوب درختان ۴۰ تا ۷۰ سال ساخته شوند کیفیت و قیمت بالاتری نسبت به نمونه های دیگر دارند.

2) فرآیند و مراحل مختلف ساخت :

همان طور که گفته شد برای ساخت چوب ترمو مراحل و روش های مختلفی طی می شود. روال انجام این مراحل می تواند تاثیر مستقیمی روی قیمت ترمووود ایرانی داشته باشد. به عنوان مثال: یکی از مراحل ساخت ترمووود مرحله پرداخت چوب است که روی کیفیت آن موثر است و هر چه در انجام آن دقت و ظرافت بیش تری به کار گرفته شود، محصول تولید شده زیبایی و کیفیت بالاتری خواهد داشت و در نتیجه قیمت آن نیز گران تر خواهد بود.

هر کدام از انواع مختلف ترمووود که بر اساس کاربرد تقسیم بندی می شوند در ضخامت های گوناگونی تولید و عرضه می ‌شوند که مشتری می تواند بر اساس بودجه خود یکی از این ضخامت ها را تهیه کند. هر چه چوب ترمووود ضخامت بیشتری داشته باشد، قیمت خرید ترموود نیز بالاتر خواهد بود.

4) تکنیک ها و روش های نصب ترمووود :

هر کدام از چوب های ترمووود تولید شده بر اساس این که قرار است در کدام بخش ساختمان استفاده شوند دارای مراحل نصب متفاوتی هستند. هر چند نصب ترمووود به طور کلی آسان است، روش نصب این متریال در مکان های مختلف متفاوت است و در نتیجه، قیمت آن متفاوت خواهد بود.

5) محل نصب چوب ترمووود :

یکی دیگر از عوامل موثر روی قیمت ترمو وود ایرانی مربوط به هزینه های جانبی یعنی محل نصب ترمووود یا مکان ارسال ترموود است. به این معنی که چوب های ترمو ایرانی در بعضی از شهرهای کشور تولید نمی ‌شوند و به همین دلیل علاوه بر هزینه های تولید، هزینه هایی برای ارسال آن ها به محل مورد نظر نیز وجود دارد که روی قیمت ترمووود تاثیر می گذارند.

6) شرکت های تولید کننده چوب ترمووود :

از دیگر عواملی که روی قیمت ترمووود ایرانی موثر است، نوع شرکت و برندی است که چوب ترمووود را تولید می‌ کند. هر تولید کننده نوع و کیفیت خاصی از چوب ترمووود ایرانی را به مشتری ارائه می ‌دهد که خرید از هر کدام از آن ها تاثیر مستقیمی روی قیمت چوب ترموود ایرانی دارد.

7) خدمات مربوط به نصب ترمووود :

انجام مراحل نصب ترمووود باید توسط نیروهای ماهر و متخصص در این زمینه انجام شود. ارائه خدمات توسط نیروهای نصب نیز هزینه هایی را در بر خواهد داشت که به عنوان دستمزد باید پرداخت شوند.

همان طور که بیان شد برای افزایش کیفیت و دوام ترمووود ایرانی لازم است این چوب با استفاده از رنگ های مخصوصی رنگ آمیزی شوند. رنگ چوب بر اساس سلیقه مشتری انتخاب می ‌شود و نوع و کیفیت رنگ و همین طور قیمت رنگ ترمووود ، روی قیمت چوب ترمووود ایرانی تاثیر می گذارد. استفاده از رنگ مخصوص روی ترمووود ایرانی ضروری است و مقاومت آن را بالاتر می ‌برد

لیست قیمت ترموود 1403 (ارسال فوری+ گارانتی کیفیت✅)

روش های انتخاب بهترین نوع ترمووود بر اساس نیاز پروژه

همانطور که می دانید ترموود انواع مختلفی دارد که هر نوع، کاربرد ها و ویژگی های مخصوص به خود را دارد. قبل از خرید ترمووود باید بر اساس نیاز پروژه و کاربرد مورد نظر خود، مناسب ترین و بهترین نوع، ابعاد و سایز بندی را خریداری کنید. به عنوان مثال برای پروژه های سبک مانند دیوارپوش، کفپوش، مبلمان و … باید از الوار ها و ورق های ترمووود نازک با ضخامت کمتر استفاده کنید. برای پروژه های سنگین مانند روف گاردن، نمای ساختمان و … باید از چوب ترمو با ضخامت بیشتر استفاده کنید.

بنابراین قبل از خرید و شروع به کار پروژه، باید مکان مورد نظر و ابعاد آن را به طور دقیق مشخص کنید. به عنوان مثال اگر قصد دارید برای کفپوش مکانی از چوب ترموود استفاده کنید، باید از ترمووود مقاوم در برابر شرایط جوی، رطوبت، تردد و فشار استفاده کنید.

راهنمای خرید ترموود ارزان

جهت خرید ترموود ارزان باید به یک سری نکات مهم توجه کنید تا بتوانید چوبی با کیفیت ولی ارزان قیمت خریداری کنید. در ادامه مطلب مهم ترین نکات برای خرید ترموود ارزان را بیان می کنیم.

 1. استفاده از ضخامت مناسب: ضخامت ترمووود تاثیر بالایی در قیمت آن دارد. بهتر است که برای فضاهای داخلی از ترمووود با ضخامت کمتر استفاده کنید و در فضاهای خارجی از ترموودی که ضخامت بیشتر و مقاومت بالاتر دارد استفاده کنید.
 2. خرید ترموود با رنگ و طرح ساده: چوب ترمو در رنگ بندی و طرح های مختلفی در بازار موجود است که بهتر است از انواع ساده تر آن برای کاهش قیمت استفاده کنید.
 3. خرید چوب با کیفیت متوسط: چوب ترمو در درجات کیفی مختلف در بازار موجود است که بهتر است با توجه به نیاز و کاربرد پروژه، از کیفیت های متوسط آن برای کاهش قیمت استفاده کنید.
 4. مقایسه قیمت: بهتر است قبل از خرید قیمت ترموود را در فروشگاه های مختلف مقایسه کرده و از مرکزی مانند کینگ وود که این متریال را با قیمت کمتر و به صورت مستقیم عرضه می کنند، خریداری کنید.
 5. خرید از فروشندگان معتبر: تامین کنندگان معتبر به دلیل روابط تجاری موفق و حجم تولید بالا در کنار کیفیت بالا، قیمت مناسب تری برای محصولات خود در نظر می گیرند.

مقایسه قیمت چوب ترمو از نظر کیفیت

چوب ترموود در دو نوع گره پروانه و ساده تولید می شود. قیمت ترموود گره پروانه نسبت به ترموود ساده بیشتر است. وجود گره در ترموود ساختار خاصی به آن می بخشد. چوب ترموود گره پروانه برای محیط های باز یا دکراسیون داخلی مناسب است و قیمت بالاتری در بازار به دلیل ساختار و زیبایی ظاهری خود دارد.

در زمان تولید ترموود ساده، نواحی ضعیف درخت و گره های آن توسط تولید کننده حذف شده و قسمت های مقاوم تر و خالص آن باقی می مانند. این ترموود برای کاربرد هایی مانند مبلمان، ساختمان سازی، درب و پنجره و … مناسب است. قیمت ترموود ساده از ترموود گره پروانه کمتر است.

فروش ترمووود ایرانی ارزان ( قیمت هر متر مربع چوب ترمو )

از آن جایی که چوب جزو مصالحی است که استفاده از آن در ساخت و ساز هزینه های بیش تری را ایجاد می کند ، افراد به دنبال فروشندگان و تولید کنندگانی هستند که ترمووود ایرانی را با قیمت ارزان تری عرضه می‌ کنند تا بتوانند از این طریق در هزینه های نهایی پروژه تا حدودی صرفه‌ جویی کنند. از طرف دیگر همان طور که در بخش های قبل گفته شد قیمت چوب ترموود بر اساس عوامل مختلفی مشخص می‌ شود و می ‌توان گفت فروشنده نقش زیادی در قیمت آن ندارد.

به عبارت دیگر هر چند شرکت ها و مجموعه های مختلفی وجود دارند که مانند شرکت کینگ وود تولید کننده هستند و در زمینه فروش ترمووود ایرانی ارزان در حال فعالیت می باشند و محصولات را بدون واسطه و با قیمت ارزان و مناسب به مشتریان عرضه می کنند ، ولی باید گفت اگر به دنبال خرید چوب ترمووود ایرانی ارزان هستید علاوه بر خرید از شرکت هایی مانند کینگ وود بدونِ واسطه ؛ می توانید در هنگام خرید ترمووود هایی در سایزها و ضخامت‌ های کم تری را انتخاب کنید تا از این طریق قیمت هر متر مربع چوب ترمو ارزان تر و مناسب تر تمام شود. هر چند قیمت چوب ترموود ایرانی نسبت به نمونه‌های فنلاندی قیمت کم تری دارد ولی باز هم انتخاب ضخامت های کم تر می تواند موثر واقع شود.

سوالات متداول

بله ؛ یکی از فاکتورهای مهم در جلب رضایت و اعتماد مشتریان ارائه محصولات با گارانتی معتبر است. شرکت کینگ وود با تولید محصولات باکیفیت این اطمینان را به مشتریان خود بدهد و دوام آن ها را تضمین کند..

بله ، یکی از روش هایی که روی زیبایی ظاهری و افزایش مقاومت چوب های ترمووود موثر است استفاده از رنگ های مخصوص ترمووود است که قیمت ترمووود بر حسب نوع رنگ ، میزان کیفیت و قیمت رنگ ترموود مشخص می شود.

بله ؛ محصولات و چوب های ترمووود تولید شده توسط شرکت کینگ وود برای مشتریان به سراسر کشور ارسال می شوند.

بله ؛ مجموعه کینگ وود خود دارای تمامی تجهیزات تولید ترمووود اعم از کوره و مولدر ترمووود است. به همین دلیل قیمت های ما همواره پایین تر از بازار است.

4.9/5 - (1112 امتیاز)